متغییرهایی که باعث تغییر جریان در روش الکتروپولیش می شود، به دو دستهء متغیرهای اولیه و ثانویه تقسیم‌بندی می‌شود. متغییرهای اولیه عبارتند از:

الف- نسبت سطح آند به کاتد: با افزایش نسبت سطح کاتد به آند افزایش سرعت خوردگی در سطح آند اتفاق می‌افتد.

ب- نوع الکترود: با افزایش اختلاف پتانسیل شیمیایی بین کاتد و آند، سرعت الکتروپولیش متفاوت خواهد بود.

ج- عمق قرار گرفتن نمونه در الکترولیت: بسته به اینکه سطح آند در چه عمقی از الکترولیت قرار گرفته باشدمقدار چگالی جریان متفاوت خواهد بود.جریان در سطح الکترولیت نسبت به نقاط دیگر محلول بیشتر است.

د- مدت زمان استفاده از الکترولیت: با افزایش زمان الکتروپولیش یون‌ها به مرور تعدیل می‌شوند.

متغیرهای ثانویه عبارتند از:

الف- درجه حرارت حمام: با افزایش درجه حرارت چگالی جریان بیشتر می‌شود.

ب- سرعت همزدن الکترولیت: سرعت همزدن الکترولیت بر روی تشکیل و جدایش فیلم اکسیدی تاثیر گذار است.

ج- غلظت الکترولیت: نسبت‌های مختلف اسیدهای بکار رفته در محلول الکترولیت بر روی مقدار جدایش مواد از آند تاثیر گذار است.

د- فاصله آند و کاتد: افزایش یا کاهش فاصله آند و کاتد بر روی میزان نقل و انتقال یونها از آند به کاتد تاثیر گذار است با افزایش فاصله یونها مسیر طولانی تری را برای رسیدن به کاتد طی می‌کنند از این رو بر روی سرعت الکتروپولیش و مقدار جدایش مواد از آند می‌تواند تاثیر گذار باشد.

ه- مدت زمان الکتروپولیش: با افزایش زمان الکتروپولیش معمولا میتوان به کیفیت سطح مطلوب رسید البته لازم به ذکر است دست یابی به چنین کیفیت سطحی مستلزم کنترل دیگر پارامترهای الکتروپولیش می‌باشد.

موارد ذکر شده در بالا از جمله مهمترین متغیرهای فرایند الکتروپولیش می‌باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *