روابط بین ولتاژ و جریان در الکتروپولیش برای فلزات مختلف متفاوت است. رابطه ساده ای که در آن عملیات پولیش‌کاری بیشتر رخ می‌دهد در رنج گسترده از ولتاژ و جریان می‌باشد که باعث تشکیل یک فیلم بر روی یک سطح می‌شود و یک جریان بسیار ضعیف در حال عبور می‌باشد بنابراین در این لحظه فقط اچ اتفاق می‌افتد اما پولیشکاری رخ نمی‌دهد عملیات پولیشکاری در ولتاژهای بالا اتفاق می‌افتد. یک رابطه ولتاژ و جریان زمانی پیچیده می‌شود که نمودار ولتاژ و جریان برای الکتروپولیش مطالبق شکل(4) باشد.

شکل 4- رابطه بین جریان و پتانسیل الکترود در الکترولیت‌ها

با توجه به شکل در ولتاژهای کم یک فیلم روی سطح آند تشکیل می‌شود در این مرحله فقط اچ بر روی سطح آند اتفاق می‌افتد. الکتروپولیش در ولتاژهای بالاتر رخ می‌دهد که در شکل نیز مشخص شده است.

شکل (5) نمودار I-V را برای الکتروپولیش مس در الکترولیت اسید فسفریک نشان می‌دهد. با توجه به شکل پنچ منطقه مجزا را با ولتاژ مشخص می‌توان در نمودار مشاهده نمود. تنها در منطقه C-D نشان دهنده یک ثبات و پایداری در جریان با توجه به افزایش پتانسیل می‌باشد. در این مرحله تشکیل فیلم نازک اکسیدی که در مراحل قبل در حال شکل‌گیری بود، به حالت پایدار می‌رسد و پولیش‌کاری اتفاق می‌افتد. در طول فرآیند الکتروپولیش چگالی جریان ثابت می‌ماند.

شکل5- ولتاژ سلول به صورت تابعی از چگالی جریان آند برای الکتروپولیش مس در محلول اسید H3PO4 با استفاده از یک مدار پتانسیومتری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *