Simulated body fluid

  مایع شبیه سازی شده بدن (SBF)

مایع شبیه ساز بدن (SBF) یک محلول با غلظت یون های نزدیک به پلاسمای خون انسان است که در شرایط خفیف pH و دمای فیزیولوژیکی یکسان نگهداری می شود. مایع بدن شبیه سازی شده با حلقه ای تولید می‌شود که غلظت یون‌های معدنی مشابه مایع خارج سلولی انسان را به منظور تولید آپاتیت در مواد زیست فعال در شرایط آزمایشگاهی تولید می‌کند. این مایع می‌تواند نه تنها برای ارزیابی بیولوژیک مواد مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی، بلکه همچنین پوشش آپاتیت بر روی مواد مختلف در شرایط بیومیفیک استفاده شود. سیال شبیه سازی شده بدن اغلب به صورت SBF یا محلول کوکوبو به صورت مختصر می‌باشد.

در حال حاضر شرکت نیوساد صنعت پارت اقدام به تولید محلول‌های شبیه سازی شده بدن(SBF)  برای کاربردهای آزمایشگاهی کرده و قادر به ارائه خدمات مربوط برای این محلول‌ها می‌باشد.

SBF

  • به منظور ارزیابی تغییرات روی سطح سرامیک شیشه ای زیست فعال.
  • اصلاح سطحی ایمپلنت های فلزی Surface modification of metallic implants
  • تحویل ژن Gene delivery
محلول شبیه سازی شده بدن