رک پلاتین

آند برای آبکاری در بشر

تجربه نشان داده است که 90% از آزمایش های آبکاری فلزات گرانبها در بشرهای استاندارد انجام می شود. از این رو مطلوب است که برای آبکاری نمونه ها و یا آبکاری در حمام های کوچک از آندهای بهینه نسبت به سایز و حجم استفاده شود.

این آندها توسط پلاتین در ضخامت های مختلف بسته به محیط کاری و سفارش ارائه می شوند. این رک ها شامل دو آند قابل تعویض و یک نگه دارنده ثابت می باشند. بنابراین می توان از نگه دارنده چندین بار استفاده کرد.

این سیستم برای بشرهای با حجم 0.5 ، 1 ، 2 ، 3 و 5 لیتر در دسترس بوده و بنا به سفارش برای حجم های دیگر نیز قابل ارائه است.

مزایا

  • کاربری آسان
  • سطح آند بهینه
  • عمر طولانی
  • ایستایی در بشر
  • نصب آسان
  • بدون نیاز به سیم کشی
  • قابلیت تعویض آند
رک پلاتینایز platinum rack

بشر شیشه ای(لیتر)طول آند aعرض آند bطول دسته cعرض دستهd طول کلی e
0.590304520125
1110405520155
2135506520190
3150607520215
5195808520270
رک پلاتینایز 3platinum rack.jpg