شرکت نیوساد صنعت با استفاده از تجهیزات و دستگاه های آنالیز فازی و عنصری قادر است فلزات گرانبها را در خاک، پودر، شمش و محلول شناسایی کند و با تکیه بر تجربه و دانش فنی این عناصر را از یکدیگر تمیز داده و به عیار مورد نظر برساند.