این الکترولیت به شدت اسیدی برای ایجاد پوششی از پلاتین سفید، روشن و یکنواخت تا ضخامت 1 میکرون...