این محصول لایه ای خالص از پالادیوم روشن را بدون تخلخل بر روی سطح ایجاد می کند.این پوشش می تواند به...