محلول آبکاری فلزات گرانبها جهت آبکاری براق با درخشندگی بالا روی سایر فلزات مورد استفاده قرار می گیرد.