ولی امروزه با بررسی های صورت گرفته نتایج چشمگیری حاصل شده است که سبب برتری کیفیت و صرفه اقتصادی شده است.

از این رو رویکرد صنایع در این امر تغییر کرده و صنعت آبکاری با توجه به برنامه ریزی بلند مدت به سه دلیل اساسی آندهای پلاتین را جایگزین آندهای سرب کرده اند : کیفیت می بایست در بلند مدت با اختلاف بالاتر باشد، هزینه ها در بلند مدت نباید از کنترل خارج شود و مقررات زیست محیطی می بایست رعایت شود.

به همین دلیل آندهای با پوشش پلاتین کارآمدترین راه حل برای دستیابی به این اهداف می باشند. به طور کلی با توجه به ویژگی های آندهای پلاتین، آندهای سرب پس از 3 سال مزیت رقابتی خود را از دست می دهند و دیگر از نقطه نظر اقتصادی به صرفه نمی باشند. در نهایت تمامی آبکاران با بررسی اطلاعات بدست آمده می توانند مشاهده کنند که این جایگزینی سبب برتری آنها خواهد شد.

 مزایای کیفی

  • بهترین کیفیت پوشش دهی
  • امکان آبکاری اشکال پیچیده
  • دوام و پایداری ابعادی بالا

مزایای اقتصادی

  • طول عمر طولانی
  • غیر مصرفی (قابل استفاده مجدد چندین بار)
  • بدون خرابی ( سبب توقف تولید نمی شود )
  • صرفه جویی در مصرف انرژی (هدایت بهتر)

مزایای زیست محیطی

  • مواد سمی از جمله لجن کرومات سرب ایجاد نمی شود
  • افزایش ایمنی مخزن به دلیل وزن کم

آبکاری کروم سختآبکاری کروم سخت