این واحد با تولید انواع ترکیبات فلز پلاتین و تجربه پوشش دهی قطعات مختلف صنعتی، هوایی، آزمایشگاهی قادر است پوشش های پلاتین را روی تمامی قطعات از جنس فولاد، برنج، مس، تیتانیوم و سایر آلیاژها ایجاد کند. انتخاب نوع محلول پوشش دهی پلاتین و ضخامت پوشش در این مجموعه بر اساس تست های الکتروشیمیایی، خوردگی و مکانیکی انجام می شود.